Pressmeddelande 2018-12-28

Torsdag 2018-12-20 valde H Karlssons Charkuterifabrik AB att återkalla Wienerkorv 410g med batchnummer 234112, då man under rutinprovtagningen fann spår av listeria i ett av de testade paketen. Externa parter har granskat proverna och funnit de slutgiltiga proverna negativa - wienerkorven innehöll inte listeria.

Produkten återkallades som en säkerhetsåtgärd, för att inga kunder skulle utsättas för onödiga risker. Företaget månar om sina kunder och deras välmående, och valde därför att ta det säkra före det osäkra genom att återkalla produkten.

 

Rutinprovtagningar sker regelbundet. Ger provsvaren utslag, återkallas produkter redan innan provsvaren har analyserats och undersökts mer genomgående. Konsumenter kan därför känna sig trygga i vetskapen om att produkterna även fortsättningsvis håller en hög standard.

 

Marcus Karlsson - VD

Fredrik Högfjäll - Kvalitetschef

Visa fler